Телефон:
Лісоматеріали і пиломатеріали

Для набуття статусу непостійного члена на ТОВ «Українська торгова платформа» необхідно ознайомитися з наступними документами:

Регламент з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу лісоматеріалів та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю  «Українська торгова платформа»

Положення про надання в оренду біржових місць на Товаристві з обмеженою  відповідальністю «Українська торгова платформа»

Інструкція з отримання сертифіката відкритого ключа


Акредитація для резидента

(для юридичних осіб/філій або представництв юридичної особи/фізичних осіб-підприємців):

 • Необхідно підготувати документи згідно переліку та надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю “Українська Торгова Платформа” (її ви зможете знайти у розділі «Контакти»).
  У разі необхідності фахівці відділу акредитації проконсультують вас та нададуть відповіді на всі питання за тел.: +380 (44) 33-99-123 або email: [email protected].
 • Укласти Договір оренди біржового місця та набути статусу непостійного члена Біржі.
Перелік документів для акредитації (юр.особи/ФОП):

 1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданого (умова для Витягу) не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі, або опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, в якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (унікальну цифрову послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується в автоматичному режимі та використовується для доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг).
 2. Статут (для юридичної особи)та/або рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту /рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками (учасниками) / опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії (для юридичної особи, що використовує модельний статут).
 3. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (для юридичних осіб, за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності); податкової декларації або іншого звітного документу, подання якого передбачено чинним законодавством (для фізичних осіб-підприємців).
 4. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) (за наявності).
 5. Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку (за наявності).
 6. Наказ (рішення) або інший документ про призначення керівника юридичної особи заявника та особи, яка має право укладати, підписувати документи, визначені розділом 2 Регламенту та вчиняти інші дії від імені заявника (в тому числі і від фізичної особи-підприємця).
 7. Паспорт (ID-картка)  та довідка (картка платника податку) про присвоєння ідентифікаційного номеру (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП)) керівника юридичної особи заявника або фізичної особи – підприємця, яка є заявником та особи, яка має право укладати, підписувати документи, визначені розділом 2 Регламенту та вчиняти інші дії від імені заявника.
 8. Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи заявника, або інший документ, що підтверджує його повноваження.
 9. Паспорт (ID-картки)  та довідка (картка платника податку) про присвоєння ідентифікаційного номеру (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП)) особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи).

 

Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації.

Перелік документів для акредитації (філії/представництва юр.осіб):

 1. Документ, виданий уповноваженим державним реєстратором, який підтверджує реєстрацію філії/представництва в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
 2. Положення про філію/представництво або інший документ, затверджений уповноваженим органом юридичної особи, яким визначається правовий статус, функції та повноваження представництва/філії.
 3. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок філії/представництва про номер банківського рахунку.
 4. Трудовий договір (контракту, наказу, протоколу або іншого документу) керівника філії/представництва, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень.
 5. Документ, що засвідчує особу керівника філії/представництва.
 6. Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів).
 7. Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) філії/представництва, або інший документ, що підтверджує його повноваження.

 

Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації.

 

Акредитація для нерезидента

 • Необхідно підготувати документи згідно переліку та надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю “Українська Торгова Платформа” (її ви зможете знайти у розділі «Контакти»).
  У разі необхідності фахівці відділу акредитації проконсультують вас та нададуть відповіді на всі питання за тел.: +380 (44) 33-99-123 або email: [email protected].
 • Укласти Договір оренди біржового місця та набути статусу непостійного члена Біржі.

ВАЖЛИВО! Документи, видані уповноваженими державними органами країни-місцезнаходження нерезидента, відповідно до законодавства цієї держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Всі документи, викладені іноземною мовою, повинні бути перекладені українською мовою із засвідченням правильності перекладу з однієї мови на іншу.

Перелік документів для акредитації нерезидента:

 1. Легалізований витяг з торгового, банківського чи судового реєстру, виданого не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для акредитації, або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи/ фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність.
 2. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, про номер банківського рахунку нерезидента.
 3. Довідка за підписом уповноваженої особи юридичної особи – нерезидента з печаткою (за наявності) або іншого документу, що містить інформацію про структуру власності такої юридичної особи, на підставі якої (якого) Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), виданої не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів заявником.
 4. Копія рішення про призначення (трудового договору, контракту, наказу, протоколу, статуту або іншого документу) керівника юридичної особи та особи, яка має право укладати, підписувати документи, визначені розділом 2 Регламенту та вчиняти інші дії від імені заявника (в тому числі і від фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність), що містить відомості про строк та обсяги його повноважень.
 5. Документ, що засвідчує особу керівника юридичної особи та особи, яка має право укладати, підписувати документи, визначені розділом 2 Регламенту та вчиняти інші дії від імені заявника (в тому числі і від фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність).
 6. Документ, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів).

Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації.