Телефон:
Нормативно-правова база

Понад рік тому, набули чинності норми закону “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, які започаткували велику кількість реформ в економіці країни, в т.ч. сфери електронної та біржової торгівлі.

За новими правилами, біржова діяльність стала ліцензованою, а регулятором її було назначено НКЦПФР, яка затверджує вимоги до функціонування бірж та проводить їх перевірку. В цьому розділі до вашої уваги посилання на нормативно-правову базу.

Біржова торгівля

Закон України “Про товарні біржі”

Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах»

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах»

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах»

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності»

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних»

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»

Природний газ

Закон України «Про ринок природного газу»

Закон України «Про нафту і газ»

Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №1378/27823

Кодекс газосховищ, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825

Про затвердження Кодексу газорозподільних систем від 30.09.2015 № 2494 (rada.gov.ua)

Постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

Постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2517 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання»

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС.

Положення про покладенняспеціальнихобов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпеченнязагальносуспільнихінтересів у процесіфункціонування ринку природного газу

Положення про покладенняспеціальнихобов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпеченнязагальносуспільнихінтересів у процесіфункціонування ринку природного газу щодоособливостейпостачання природного газу виробникамтепловоїенергії та бюджетнимустановам